Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB

The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w 2017 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2017 roku konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych składa się z 2 etapów.
W I etapie szkoły biorące udział w konkursie wyłonią zwycięzców I etapu. Szkoły, które zdecydują się uczestniczyć w konkursie, proszone są o zgłaszanie udziału do konkursu do końca stycznia 2017, wysyłając zgłoszenie na adres Koła Naukowego „Neuronus”: neuronus@uj.edu.pl . Zgłoszenia powinny zawierać nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail.
Szkoły, które przesłały zgłoszenia, do 6 lutego 2017 otrzymają na podany w zgłoszeniu adres e-mail pytania testowe do I etapu. Zaleca się ich wykorzystanie, ze względu na podobieństwo do pytań, które pojawią się w etapie II. Jednakże, etap I co do formy i treści zależy wyłącznie od opiekuna, który może zdecydować się na samodzielne ułożenie pytań. I etap konkursu powinien odbyć się w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, do końca lutego 2017.
Nazwisko laureata, jego opiekuna oraz nazwa i adres szkoły wraz odpowiednimi adresami e-mail powinny być przesłane do 4 marca 2017 na adres neuronus@uj.edu.pl .
Szkoła może wytypować tylko jedną osobę do etapu II. II etap ogólnopolski konkursu odbędzie się 1 kwietnia 2017 w Krakowie w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9 o godz. 11-tej, a powinien skończyć się ok. godz. 16.00-17.00.
Konkurs ogólnopolski będzie składał się z egzaminu testowego jednokrotnego wyboru i ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpi 10 osób, które otrzymają najlepsze wyniki z egzaminu testowego.
Laureat konkursu ogólnopolskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, nagrody książkowe i roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”. Ponadto, laureat będzie miał możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2017, który w tym roku odbędzie się w Waszyngtonie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres neuronus@uj.edu.pl lub biuro@ptpk.org.

Skład Komisji II etapu - ustnego, Ogólnopolskiego Konkursu Neurobiologicznego Brain Bee:
prof. dr hab. Elżbieta Pyza, UJ - przewodnicząca
prof. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
prof. dr hab. Janusz Moryś, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF Wrocław
dr Małgorzata Charmas, AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej
dr Anna Błasiak, UJ
dr Kinga Gzieło, UJ

Dnia 27 marca 2017 Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął decyzję, że laureaci konkursu Brain Bee będą traktowani na równi z olimpijczykami, uzyskując maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski.

  Lista szkół zgłoszonych do konkursu w 2017 roku.

  Ogłoszenie o konkursie 2017

  Broszura „Nauka o mózgu”

Więcej informacji na temat konkursu w ubiegłym roku tutaj


Tydzień mózgu

Odczyty

PPP

Sponsorzy: