The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół średnich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego dla uczniów szkół średnich, organizowanym w 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych składa się z 2 etapów.
Zasadniczej zmianie uległ regulamin pierwszego etapu konkursu, który będzie przeprowadzany w postaci egzaminu pisemnego (testu) w jednym z czterech ośrodków wyszczególnionych w załączonym poniżej regulaminie w zależności od lokalozacji szkoły.
Egzaminy tego etapu zwanego obecnie regionalnym odbędą się w styczniu 2018 roku.
Umożliwi to uczestnictwo w drugim etapie konkursu więcej niż jednej osoby z jednej szkoły.
Szkoły, które zdecydują się uczestniczyć w konkursie, proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres koordynatorów regionalnych do końca grudnia 2017.(adresy podane są w regulaminie zamieszczonym poniżej)
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
II etap - ogólnopolski konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 w Krakowie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9.
Konkurs ogólnopolski będzie składał się z egzaminu pisemnego testowego i ustnego.
Laureat konkursu ogólnopolskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, nagrody książkowe i roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”.
Będzie również mógł uczestniczyć w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe „Neuronus” w Krakowie.
Ponadto, Laureat będzie mógł wziąć udział w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee za granicą.
Dokładne daty I i II etapu zostaną podane w późniejszym terminie.

  Regulamin 2018

  Broszura „Nauka o mózgu”


Dnia 27 marca 2017 Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął decyzję, że laureaci konkursu Brain Bee będą traktowani na równi z olimpijczykami, uzyskując maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski.

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP