Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika należy:

1. Zapoznać się ze statutem towarzystwa (patrz lewa boczna zakładka).
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (wzór formularza tutaj) i przesłać go lub przynieść do siedziby PTP im.Kopernika (w przypadku osobistej wizyty najlepiej uzgodnić ją telefonując pod numer 661 482 408).
adres:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Podwale 1 m. 2
31-118 Kraków
3. Opłacić składkę członkowską w wysokości 30zł (rocznie). Opłaty można dokonać osobiście, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na powyższy adres.
konto:
Bank Zachodni WBK, XXII Oddział Kraków
Nr rachunku: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000

Członkom PTP im. Kopernika oprócz praw i obowiązków wymienionych w statucie przysługuje zniżka na roczną prenumeratę czasopisma „ Wszechświat ” w wysokości 8zł. Całkowity koszt rocznej prenumeraty dla członków towarzystwa wynosi więc 40zł.
Kontakt: biuro@ptpk.org tel: 661 482 408 .

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP