Konkurs neurobiologiczny Brain Bee 2023
dla uczniów szkół średnich
The Polish Brain Bee Championship


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego w 2023 roku
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. KopernikaKonkurs neurobiologiczny „Brain Bee” dla uczniów szkół średnich odbędzie się w dwóch etapach:

I etap - konkurs regionalny w trybie zdalnym 11 marca
II etap - konkurs ogólnopolski w trybie stacjonarnym 1 kwietnia w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać
do końca lutego 2023. Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele po przeprowadzeniu eliminacji na etapie szkolnym. Każda szkoła nie może zgłosić do konkursu więcej niż dwóch uczestników.

Zgłoszenia należy przesyłać na podane poniżej adresy e-mail do Koordynatorów regionalnych:
1. Region Polska północno-zachodnia
(woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawskie, warmińsko-mazurskie).
Koordynator prof. dr hab. Janusz Moryś,
adres e-mail: anatomia@pum.edu.pl

2. Region Polska środkowo-wschodnia
(woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, lubelskie).
Koordynator dr hab. Ilona Klejbor prof. GUM, adres e-mail: klejbor@gumed.edu.pl

3. Region Polska południowo-zachodnia
(woj. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie lubuskie).
Koordynator dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF we Wrocławiu,
adres e-mail: grzegorz.zurek@awf.wroc.pl

4. Region Polska południowo-wschodnia
(woj. małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie).
Koordynator prof. dr hab. Elżbieta Pyza, adres e-mail: neuronus@uj.edu.pl, biuro@ptpk.org

Do pobrania harmonogram oraz regulamin konkursu poniżej:
Regulamin

Materiały pomocnicze w przygotowaniu się do konkursu: 

Luteratura podstawowa:

1. Longstaff A. „Krótkie wykłady – „Neurobiologia”. PWN, 2012.
2. Young A. and Young P.H. „Neuroanatomia kliniczna”. Urban & Partner; wydanie 3, 2016.
3. Siegel A., Sapru H.N. “Essential Neuroscience”, Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
4. Vanderah T.W. and Gould D.J. „Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia” t. 1-2. Edra, 2022.

A także:
1. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
2. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca
Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi
z zakresu neurobiologii w języku angielskim,
dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne. 


zdjęcie w tle pochodzi z archiwalnego numeru "Wszechświata" 1888r., tom 7, nr. 38