Zdjęcie z archiwalnego numeru Wszechświata
pierwszy telefon montowany w Warszawie w 1882r.
Wszechświat tom 1, Nr. 30, 1882.
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. Kopernika

Siedziba Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika:

we wszystkich sprawach dotyczących PTP im. Kopernika
(oraz czasopisma "Wszechświat") należy zgłaszać się do:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
tel: 500 113 328
e-mail: biuro@ptpk.org

Prezes:
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza:

Instytut Zoologii i badań biomedycznych UJ
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: prezes@ptpk.org

Sekretarz:
dr Milena Damulewicz

e-mail: milena.damulewicz@uj.edu.pl

Stronę zaprojektował i wykonał: Michał Stachowicz
e-mail:
michalkr51@gmail.com