Czasopismo „ Kosmos ” jest kwartalnikiem i najczęściej jest wydawane cztery razy w roku, chociaż czasami ukazuje się w numerach zebranych. W obecnym cyklu wydawniczym pierwszy numer każdego roku wychodzi na początku kwietnia a następne są wydawane co trzy miesiące.

Cena jednego numeru wynosi obecnie 20 zł, a roczna prenumerata 80 zł. W sprawie prenumeraty proszę się kontaktować z Panią Marzeną Kwiatkowską-Dąbrowską na adres marzena@biol.uw.edu.pl
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP