Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA
logo                                 u r z ą d z a
             WYKŁAD
p.t. „Tworzenie i wykorzystanie modeli biocybernetycznych”
który wygłosi prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
(Akademia Górniczo-Hutnicza))

we  w t o r e k , 11 lutego 2020 r., o godzinie 1815

w Auli AGH, paw. A0 (główny gmach) I piętro, Al. Mickiewicza nr 30 (Kraków)
WSTĘP WOLNY GOŚCIE MILE WIDZIANI
Więcej informacji o odczytach i wycieczkach na stronie www.ptpk.org
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP