Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA
logo                                 u r z ą d z a
             WYKŁAD

p.t.
„ Rola chrząszczy koprofagicznych
w ochronie ekosystemów lądowych ”
który wygłosi dr Andrzej Górz
(Uniwersytet Pedagogiczny)

we  w t o r e k , 21 lutego 2017 r., o godzinie 1815

w sali 0.42 Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), ul. Gronostajowa 5
WSTĘP WOLNY GOŚCIE MILE WIDZIANI
Więcej informacji o odczytach i wycieczkach na stronie www.ptpk.org
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP