Drodzy członkowie, przyjaciele i wspierający,

zachęcamy do przekazania 1,5% podatku
na Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (KRS 0000092796).

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego i organizuje wiele imprez edukacyjnych
i popularyzujących nauki przyrodnicze, które są bezpłatne dla uczestników. Wydaje również dwa czasopisma: naukowe KOSMOS i popularnonaukowe WSZECHŚWIAT. Zarząd Towarzystwa, zarządy oddziałów i sekcji oraz redakcje czasopism pracują dla Towarzystwa na zasadach wolontariatu. Jednak koszt organizacji imprez, przygotowania do publikacji kolejnych zeszytów czasopism, prace administracyjne wymagają środków finansowych.

Towarzystwo nie otrzymuje dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wydawanie czasopism i boryka się z wielkimi trudnościami finansowymi. Bardzo potrzebujemy wsparcia finansowego na naszą działalność.

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza