Aktualnie, w obrębie Towarzystwa działają trzy sekcje przedmiotowe:

Speleologiczna : STRONA INTERNETOWA SEKCJI
Przewodniczący: dr hab. inż. Jan Urban
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków

Sekretarz: dr Wojciech Wróblewski,
wojciech.wroblewski@uj.edu.pl
Instyt Nauk Geologicznych UJ w Krakowie
ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków

Dydaktyki Biologii:
STRONA INTERNETOWA SEKCJI
Przewodnicząca: prof. UJK dr hab. Ilona Żeber - Dzikowska,
ilona.zeber-dzikowska@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. Krakowska 11
25-001 Kielce

Sekretarz: dr Alina Stankiewicz,
salina@uwb.edu.pl tel. 85 738 8434
Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
ul. K. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka):  
STRONA INTERNETOWA SEKCJI
Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Lubkowska,
annalubkowska@gmail.com
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żołnierska 54
71-210 Szczecin

Wiceprzewodnicząca: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec,
monika.rajkowska@zut.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Michał Skoczylas, emes@e-post.pl