Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2018

w Krakowie

„ Pamięci prof. Jerzego Vetulaniego ”
Honorowy patronat Jego Magnificencji Rektora UJ
prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka

12-18 marca 2018, godz. 17:00

Miejsce wykładów:

Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

12 marca - „Co modelowanie neurocybernetyczne i symulacja komputerowa mogą wnieść do wiedzy o mózgu”
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

13 marca - „Diagnozowanie i leczenie guzów mózgu”
prof. dr hab. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)

14 marca - „Zaburzenia afektywne dwubiegunowe - choroba ludzi kreatywnych”
prof. dr hab. Dominika Dudek (Collegium Medicum UJ)

15 marca - „Naukobzdury i pseudomedycyna”
dr Paweł Boguszewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

16 marca - „Stres, depresja, leki przeciwdepresyjne a plastyczność neuronalna”
prof. dr hab. Irena Nalepa (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)

17 marca - „Rytmy biologiczne i mechanizm okołodobowego zegara biologicznego - Nagroda Nobla 2017”
prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Uniwersytet Jagielloński)

18 marca - „Choroby psychiczne w świetle teorii ewolucji”
prof. dr hab. Janusz Rybakowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Imprezy towarzyszące:

Pokaz filmów w Akademii Ignatianum

19 marca 2018, poniedziałek, g.18. „Motyl: Still Alice” (2015), w reż. R. Glazer, W. Westmoreland, sala 412 (mała aula)
20 marca 2018, wtorek, g.18.00, „Jaskinia zapomnianych snów” (2010), w reż. W. Herzoga, sala 412 (mała aula).
Po projekcjach planowana jest dyskusja.
Miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
Wstęp wolny!

Autobus Neurobiologiczny

W dniu 17 Marca 2018 dookoła Krakowskich Plant kursował będzie NEUROBIOLOGICZNY AUTOBUS, w którym to, w ramach Krakowskiego Tygodnia Mózgu, Naukowcy i Badacze z Instytutu Farmakologii PAN popularyzować będą wiedzę o mózgu i zagadnienia neuronauki.
Przejażdżka autobusem neurobiologicznym będzie okazją do wysłuchania krótkich popularnonaukowych wykładów nawiązujących do tematyki neurobiologicznej. Będzie też możliwość wzięcia udziału w zabawach i quizach, za udział w których przewidziane są nagrody.
Szczegółowy „rozkład jazdy” znajduje się poniżej.
Trasa: Teatr Bagatela, Filharmonia, Wawel, Dworzec Główny, Stary Kleparz.
Rozkład jazdy:
9:00-9:30 - Neurorozgrzewka z Neurogrą, mgr Karolina Noworyta-Sokołowska
9:30-10:00 - Crossfit mózgu, Dr Justyna Kuśmierczyk i mgr Katarzyna Chorązka
10:00-10:30 - Neuropeptydy i depresja, Dr Agata Faron- Górecka
10:30-11:00 - Dr Agnieszka Zelek-Molik – Po co nam neurony lustrzane?
11:00-11:30 - Neurobiologia estetyczna, mgr Anna Kozub
11:30-12:00 - Jady zwierząt w służbie człowieka, mgr inż. Jan Detka
12:00-12:30 - Szalony umysł, mgr Paulina Cieślik
12:30-13:00 - Skok na mózg, mgr inż. Anna Solarz
13:00-13:30 - Molekuła duszy, Dr hab. Joanna Wierońska
13:30-14:00 - Dwa oblicza bólu, mgr Klaudia Kwiatkowski
14:00-14:30 - Co robi konik morski w Twoim mózgu?, mgr Urszula Skupio
14:30-15:00 - Alkohol- proteza dla wielu, inż. Sabina Brygider i Dr Magdalena Zaniewska
15:00-15:30 - Kiedy giną neurony z dopaminą czyli o Chorobie Parkinsona, mgr Anna Radlicka
- Jak usprawnić pamięć?, mgr Karolina Podkowa
15:30-16:00 - Jak działa marihuana, mgr Jakub Mlost
- Rośliny psychoaktywne świata, mgr Natalia Kłeczek
16:00-16:30 - Depresja okiem naukowca Dr hab. Bernadeta Szewczyk
16:30-17:00 - Optymistyczne zakończenie, Dr hab. Rafał Ryguła
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

   Autobus NeurobiologicznyNeurogra

European Dana Alliance fot the Brain