Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2018

w Krakowie

„ Pamięci prof. Jerzego Vetulaniego ”

12-18 marca 2018, godz. 17:00

Miejsce wykładów:

Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

12 marca - „Co modelowanie neurocybernetyczne i symulacja komputerowa mogą wnieść do wiedzy o mózgu”
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

13 marca - „Diagnozowanie i leczenie guzów mózgu”
prof. dr hab. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)

14 marca - „Zaburzenia afektywne dwubiegunowe - choroba ludzi kreatywnych”
prof. dr hab. Dominika Dudek (Collegium Medicum UJ)

15 marca - „Naukobzdury i pseudomedycyna”
dr Paweł Boguszewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

16 marca - „Stres, depresja, leki przeciwdepresyjne a plastyczność neuronalna”
prof. dr hab. Irena Nalepa (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)

17 marca - „Mechanizm okołodobowego zegara biologicznego - Nagroda Nobla 2017”
prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Uniwersytet Jagielloński)

18 marca - „Choroby psychiczne w świetle teorii ewolucji”
dr hab. Janusz Rybakowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Imprezy towarzyszące:

Pokaz filmów w Akademii Ignatianum

19 marca 2018, poniedziałek, g.18. „Motyl: Still Alice” (2015), w reż. R. Glazer, W. Westmoreland, sala 412 (mała aula)
20 marca 2018, wtorek, g.18.00, „Jaskinia zapomnianych snów” (2010), w reż. W. Herzoga, sala 412 (mała aula).
Po projekcjach planowana jest dyskusja.
Miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
Wstęp wolny!

Więcej informacji w lewym bocznym menu

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wszechświat” Nr 1-3, 2018,
który dostępny będzie w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.


Neurogra

European Dana Alliance fot the Brain

Odczyty

PPP