Skład osobowy Zarządu Głównego ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia PTP im. Kopernika w Krakowie, 30.11.2019 r.: PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Prezes
prof. dr hab. Irena Nalepa - Wiceprezes
dr hab. Piotr Bębas - Członek
dr Milena Damulewicz - Sekretarz
dr hab. Stanisław Knutelski - Skarbnik
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska - Wiceprezes
dr n. med. Ewa Siwiec - Członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:
dr hab. Krystyna Żuwała, prof. UJ - Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ - Członek
dr Jan Urban - Członek