The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół średnich

Konkurs neurobiologiczny Brain Bee 2020 - odwołany

Konkurs międzynarodowy „Brain Bee” został odwołany, a w związku z tym faktem oraz zagrożeniem epidemicznym musimy w tym roku odwołać konkurs na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego dla uczniów szkół średnich, organizowanym w 2020 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Regionalne konkursy „Brain Bee” w 2020 roku odbędą się w Krakowie, Gdańsku, Białej-Podlaskiej i we Wrocławiu.
Zgłoszenia powinny być kierowane na następujące skrzynki pocztowe:
Polska południowo - wschodnia (woj.: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie)- zgłoszenie powinno być wysłane na adres mailowy koła naukowego „Neuronus” neuronus@uj.edu.pl
Polska południowo - zachodnia (woj.: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie), e-mail: grzegorz.zurek@awf.wroc.pl
Polska północno - wschodnia (woj.: mazowieckie, podlaskie, łódzkie, lubelskie), e-mail: malgorzata.charmas@awf-bp.edu.pl
Polska północno - zachodnia (woj.: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawskie, warmińskomazurskie), e-mail: klejbor@gumed.edu.pl
Zawody regionalne - egzamin pisemny (test) odbędą się 7 marca 2020 - sobota, godzina 11:00.
W zawodach regionalnych, w każdym regionie zostaną wyłonione osoby (10%), które wezmą udział w zawodach ogólnopolskich (II etap).
Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim z czasem na ich rozwiązanie 70 min (10 min. więcej ze względu na język).
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do końca stycznia 2020.
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
II etap ogólnopolski konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2020 - sobota, godzina 11:00 w Krakowie.
Konkurs ogólnopolski będzie składał się z egzaminu pisemnego testowego i ustnego. Egzamin ustny będzie obejmował: pytania z zakresu neurobiologii, testu znajomości anatomii mózgu człowieka i preparatów histologicznych mózgu i innych części układu nerwowego oraz umiejętności diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła uchwałę w sprawie uwzględnienia laureatów (miejsce 1-3) konkursu ogólnopolskiego „Brain Bee” w rekrutacji na kierunek Neurobiologia od roku akademickiego 2020/2021.

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP