Pełna nazwa:

Nazwa skrócona:

Nazwa angielska:

Statutowa siedziba:

Korespondencja:
Korespondencja:
   z Prezesem
Zarządu Głównego


NIP:

REGON:

Nr KRS:

Bank:

Nr rachunku:

Data założenia:

Założyciele:

"Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika"(bez M: im. M. Kopernika).

"PTP im. Kopernika", nie "PTP", PTP to skrót Polskiego Towarzystwa
 Parazytologicznego
"Polish Copernicus Society of Naturalists"

 Kraków

 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
 Zarząd Główny
 ul. Podwale 1 m. 2
 31-118 Kraków

 Prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Prezes ZG PTP im. Kopernika
 Instytut Zoologii UJ
 ul. Gronostajowa 9
 30-387 Kraków

 521-012-29-18

 000810437

 0000092796 (Organizacja Pożytku Publicznego)

 SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, XXI Oddział Kraków

 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000

 17.01.1875

 Profesorowie:
 Feliks (Szczęsny) Kreutz, Bronisław Radziszewski, Emil Godlewski sen.,
 Eugeniusz Janota, Marceli Nencki, Marian Łomnicki, Józef Rostafiński oraz
 Szymon Syrski
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP