flagaangli flagapolski

Polskie Towarzystwo Przyrodników im.Kopernika
istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce.
PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach.
Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

Jak zostać członkiem PTP im. Kopernika ?. - szczegóły tutaj

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na naszą działalność każdy może przekazać 1% swojego podatku (jak to zrobić? - szczegóły tutaj).

Dane dotyczęce konta PTP im. Kopernika:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
Bank Zachodni WBK, XXI Oddział Kraków, nr konta: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000


Apel do Wydawców polskich naukowych czasopism przeglądowych i popularnonaukowych, Autorów, Czytelników i Sympatyków

Szanowni Państwo,
Zwracam się z dramatycznym apelem o ratowanie czasopism ukazujących się w języku polskim. Pomimo wysokiego poziomu merytorycznego i długoletniej historii w upowszechnianiu nauki w Polsce, takie czasopisma jak KOSMOS (wydawany od 1876 roku) i WSZECHŚWIAT (wydawany od 1882 roku) wkrótce przestaną istnieć, gdyż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło ich dofinansowania w bieżącym roku. Jest to niezrozumiała decyzja, która zapadła w poprzednim miesiącu, gdyż wydawca obu czasopism Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, zobowiązane jest przez prenumeratorów i dystrybutorów umową zawieraną na początku roku, do wydania czterech zeszytów każdego czasopisma. Dwa tegoroczne zeszyty zostały wydane dzięki środkom przekazanym Towarzystwu przez licznych sponsorów. W kolejnych latach czasopisma te też prawdopodobnie nie będą finansowane z powodu nowej polityki MNISW pod hasłem "umiędzynarodowienie". Oznacza to, że to co publikowane jest po polsku i przeznaczone dla polskiego czytelnika jest niskiej jakości, powinno być opublikowane po angielsku, a zagraniczni recenzenci powinni takie artykuły oceniać i decydować o profilu czasopisma, gdyż zgodnie z wymogiem MNISW zagraniczni naukowcy powinni zasiadać w radach redakcyjnych. Powodem braku dotacji w 2015 roku jest zastosowanie takich samych kryteriów oceny polskich czasopism przeglądowych i popularnonaukowych jak do oceny czasopism publikujących oryginalne artykuły naukowe przeznaczone dla naukowców-specjalistów. Jest to wielkie nieporozumienie i dlatego zwracamy się z apelem o utworzenie porozumienia wydawców polskiej literatury naukowej i wspólnych działań mających na celu ratowanie naszych polskich czasopism. Zwracamy się również z apelem do Autorów, Czytelników i Sympatyków naszych czasopism o wsparcie naszych działań, interweniowanie w MNISW w tej sprawie i opublikowanie tego apelu w dostępnych mediach. Wydawcy KOSMOSU i WSZECHŚWIATA, Polskiemu Towarzystwu Przyrodników im. Kopernika, grozi w 140 rocznicę istnienia zagłada finansowa z powodu decyzji MNISW. Chrońmy to co zostało stworzone w Polsce, ma długoletnią historię i odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu nauki w Polsce.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

  Apel Prof.dr hab. Krystyny Skwarło-Sońty Redaktor Naczelnej KOSMOSU

  Apel Prof.dr hab. Elżbiety Pyzy Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


List Redaktor Naczelnej KOSMOSU do autorów i czytelników.

  List Redaktor Naczelnej KOSMOSU do autorów i czytelników


NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience Forum 24-26 kwietnia 2020,
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience Forum to jedna z największych konferencji neurobiologicznych w Europie, umożliwiająca nawiązywanie współpracy między badaczami z całego świata. Będzie to już 11 edycja Forum .

  Neuronus2020+speakers


Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie zorganizowany Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej w dniach 07.12.2019 (I etap) oraz 07.03.2020 roku (II etap). Konkurs jest organizowany co roku, począwszy od 1988 roku, przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy, etap pierwszy odbywa się w pięciu okręgach, a etap drugi na Wydziale Chemii UJ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl//

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.


„Nauka niejedno ma imię”

„Nauka niejedno ma imię” to cykl bezpłatnych popularnonaukowych wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie wykładów w sposób przystępny będą prezentowane najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. Spotkania będą organizowane w przynajmniej jeden czwartek w miesiącu o godz. 13:20-14:10 w małej Sali Audytoryjnej Wydziału Chemii UJ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl//Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”
- osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych
Lublin, 14 grudnia 2019 r.
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” - osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych.

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansą do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.
Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych oraz wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl/

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.


The Polish Brain Bee Championship

Informacje o konkursie zostały przeniesione do nowej zakładki na belce głównej - tutaj


   Marian Nowy:
" Zagrożony Wszechświat. Najkrótszy opis najstarszego polskiego towarzystwa przyrodniczego."
Dziennik Polski - Akademicki, 28.12.2006, nr 295 (plik pdf - 3,4 Mb)


   " Opinia PTP im. Kopernika w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy "  
       Kraków, 28 kwietnia 2007 r. (plik pdf - 245 kb)

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP