Sponsorzy AGH PAU MNiSW EDAB

Informacja o darowiźnie i nagrodzie w postaci czasopisma „ Wszechświat ”.

Osoby , które przekazują 1% swojego podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i życzą sobie w nagrodę otrzymywać czasopismo „ Wszechświat ” powinny (oprócz podania numeru KRS 0000092796) w deklaracji podatkowej , w informacji uzupełniającej (jest to punkt „ k ” deklaracji PIT-37) zaznaczyć kwadrat „ Wyrażam zgodę ” a w „ Celu szczegółowym ” wpisać: „ czasopismo Wszechświat ”
(w PIT-37 za 2017 rok są to pozycje 140 i 139).

Nieumieszczenie tych danych oznacza, że rezygnują Państwo z nagrody w postaci czasopisma.

Osoby, których darowizna przekracza 48zł otrzymują wszystkie 4 zeszyty (rocznik) czasopisma.
Jeśli darowizna zawiera się w kwocie od 36 do 48 zł, to otrzymują 3 zeszyty, kwota od 24 do 36 zł upoważnia do otrzymania 2 zeszytów, a kwota od 12 do 24 zł - jednego.

Informacje o dokonanych darowiznach Urząd Skarbowy przekazuje Towarzystwu z dużym opóźnieniem
(w 2017 roku był to koniec października ) , więc dopiero wtedy możemy przesłać Państwu obiecaną nagrodę.
Osoby , które nagrodę chcą otrzymać wcześniej powinny przesłać scan potwierdzonej deklaracji podatkowej ( pierwszej strony i strony na której znajdują się informacje o przekazanej darowiźnie)
na e-mail: biuro@ptpk.org .
Wszelkie ewentualne pytania proszę kierować na podany wyżej adres e-mail lub tel. 661 482 408.

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP