Aktualnie, w obrębie Towarzystwa działają trzy sekcje przedmiotowe:


Speleologiczna :         STRONA INTERNETOWA SEKCJI

            Przewodniczący: prof. dr hab. Joachim Szulc
Instyt Nauk Geologicznych UJ w Krakowie
ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków

                     Sekretarz: dr Wojciech Wróblewski, wojciech.wroblewski@uj.edu.pl
Instyt Nauk Geologicznych UJ w Krakowie
ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków


Dydaktyki Biologii:     STRONA INTERNETOWA SEKCJI

           Przewodnicząca: prof. UJK dr hab. Ilona Żeber - Dzikowska, ilona.zeber-dzikowska@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

                     Sekretarz: dr Alina Stankiewicz, salina@uwb.edu.pl tel. 85 738 8434
Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
ul. K. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok


Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka):   STRONA INTERNETOWA SEKCJI

           Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Lubkowska, annalubkowska@gmail.com
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żołnierska 54
71-210 Szczecin

   Wiceprzewodnicząca: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, monika.rajkowska@zut.edu.pl

                     Sekretarz: dr n. med. Michał Skoczylas, emes@e-post.pl
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP