Skład osobowy Zarządu Głównego ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia PTP im. Kopernika w Krakowie, 30.11.2019 r.:

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Prezes

prof. dr hab. Irena Nalepa - Wiceprezes

dr hab. Piotr Bębas - Wiceprezes

dr Milena Damulewicz - Sekretarz

dr hab. Stanisław Knutelski - Skarbnik

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska - Członek

dr n. med. Ewa Siwiec - Członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

dr Wojciech Wróblewski - Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk - Członek

dr hab. Krystyna Żuwała - Członek


Dotychczasowi Prezesi Towarzystwa:

Kreutz (1875-76, 1884-85), Bronisław Radziszewski (1877-78, 1890-91), Wawrzyniec Żmurko (1879-81), Oskar Fabian (1882-83), Benedykt Dybowski (1886-87), Rudolf Zuber (1888-89, 1898-99, 1918-19), Emil Dunikowski (1892-93), Henryk Kadyi (1894-95), Marian Łomnicki (1896-97), Ignacy Zakrzewski (1900-1), Józef Nasbaum (1902-3), Marian Raciborski (1904-5), Marian Smoluchowski (1906-7), Tadeusz Wiśniowski (1908-9), Eugeniusz Romer (1910-11), Stanisław Sokołowski (1912, 1914-17), Stanisław Tołłoczko (1913), Stefan Niementowski (1920-22), Jan Czekanowski (1923-24), Jan Hirschler (1925-26), Julian Tokarski (1927-32, 1939, 1945-46), Dezydery Szymkiewicz (1933-38), Wojciech Rogala (1946-47), Gustaw Poluszyński (1947-52), Kazimierz Petrusewicz (1952-59), Kazimierz Maślankiewicz (1959-1981), Adam Urbanek (1981-1982), Kazimierz Matusiak (1982-1991), Henryk Sander (1991-1995), Wiesław Krzemiński (1995-1998), Barbara Płytycz (1998-2001), Elżbieta Pyza (2001- ).

Dotychczasowi sekretarze generalni:

Eugeniusz Janota (1875), Julian Grabowski (1876), Oskar Fabian (1877-80), Julian Ochorowicz (1881-82), Ignacy Petelenz (1883-89), Józef Siemiradzki (1890, 1893-95), Marian Łomnicki (1891-92), Ignacy Zakrzewski (1896-97), Eugeniusz Romer (1898-99), Tadeusz Wiśniowski (1900-3), Jan Mazurek (1904-9), Stanisław Sokołowski (1910-11), Stanisław Opolski (1912-13), Jan Grochmalicki (1914-18), Jan Hirschler (1919), Julian Tokarski (1920-22), Szymon Wierdak (1923-24), Gustaw Poluszyński (1925-26), Marian Kamieński (1927-39), Kazimierz Maślankiewicz (1945-47), Kazimierz Sembrat (1947-52), Bronisław Buras (1952-59), Włodzimierz Kinastowski (1959-69), Andrzej Fagasiński (1969-1995), Grzegorz Wojtczak (2001-2013), Jolanta Górska-Andrzejak (2013-2019 ), Milena Damulewicz (2019-)
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP