Czasopismo „ Wszechświat ” jest miesięcznikiem lecz już od ponad dziesięciu lat ukazuje się tylko cztery razy w roku w czterech oddzielnych zeszytach oznaczanych odpowiednio 1-3/XXXX, 4-6/XXXX, 7-9/XXXX, 10-12/XXXX, gdzie cyfry przed znakiem / oznaczają miesiące a XXXX oznacza rok wydania danego numeru. W obecnym cyklu wydawniczym pierwszy numer każdego roku czyli 1-3/XXXX wychodzi w połowie marca a następne są wydawane co trzy miesiące.

Od roku 2020 czasopismo „Wszechświat” będzie wydawane tylko w wersji cyfrowej w cenie 9zł/numer (prenumeratorom będą wysyłane pliki PDF). W wersji papierowej będzie wydawany tylko pierwszy numer
1-3/XXXX w cenie 12 zł.
Członkowie Towarzystwa otrzymują zniżkę na roczną prenumeratę i płacą tylko 20 zł za roczną prenumeratą cyfrową.
Dostępne są również numery archiwalne czasopisma „ Wszechświat ”. Ceny ich są zróżnicowane i w tej sprawie jak i w sprawie prenumeraty czy zakupu numerów bieżących proszę się kontaktować pod numerem telefonu 661 482 408 lub mailowo na adres biuro@ptpk.org

Czasopismo „ Wszechświat ” można kupić
w kiosku Instytutu Zoologii (ul. Gronostajowa 9),
w kiosku Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi ( ul. Gronostajowa 7),
w kiosku sprzedaży uczelnianej AGH w łączniku pomiędzy pawilonami A-1/C-1 al. Mickiewicza 30,
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (ul. Podwale 1/2) najpewniej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty ( tel. 661 482 408 ).

Okładki i spisy treści ostatnich numerów czasopisma:

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP