The Polish Brain Bee Championship
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół średnich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego dla uczniów szkół średnich, organizowanym w 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2018 roku konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych składa się z 2 etapów.
Zasadniczej zmianie uległ regulamin pierwszego etapu konkursu, który będzie przeprowadzany w postaci egzaminu pisemnego (testu) w jednym z czterech ośrodków wyszczególnionych w załączonym poniżej regulaminie w zależności od lokalozacji szkoły. (mapka obok)
Egzaminy tego etapu zwanego obecnie regionalnym odbędą się 20 stycznia 2018 roku. W Krakowie egzamin pisemny odbędzie się w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9 o godz. 15:00 i nie będzie kolidował z Olimpiadą Biologiczną, która kończy się o godz 14:00.
Szkoły, które zdecydują się uczestniczyć w konkursie, proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres koordynatorów regionalnych do końca grudnia 2017.
(adresy podane są w regulaminie zamieszczonym poniżej)
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.

II etap - ogólnopolski konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2018 o godz 11:00 w Krakowie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9.
Harmonogram II etapu znajduje się w pliku PDF poniżej.
Konkurs ogólnopolski będzie składał się z egzaminu pisemnego testowego i ustnego.
Laureat konkursu ogólnopolskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, nagrody książkowe i roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”.
Będzie również mógł uczestniczyć w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe „Neuronus” w Krakowie.
Ponadto, Laureat będzie mógł wziąć udział w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2018, który w tym roku odbędzie się w Berlinie.

Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

Region Polski południowo-wschodniej:
Piotr Oleksy 51pkt.
Wojciech Frączyk 48 pkt.
Aleksandra Borowy 44pkt.
Kamil Kosal 44pkt.
Zuzanna Grzyb 42 pkt.
Natalia Koc 41 pkt.
Region Polski południowo-zachodniej:
Klaudia Boksa
Justyna Bałdyga
Aleksandra Moryson
Wiktoria Moszko
Michał Fornalik
Region Polski północno-zachodniej:
Weronika Piątkowska 43 pkt.
Michał Kowalski 38pkt.
Agnieszka Dąbkowska 34 pkt.
Julia Góral 30 pkt.
Edyta Jagielska 30 pkt.
Laura Kosel 30 pkt.
Region Polski północno-wschodniej:
Joanna Tracz 47 pkt.
Krystian Szram 39 pkt.
Mateusz Gotowiec 38 pkt.

Dnia 14.04.2018 zakończył się Konkurs Neurobiologiczny „Brain Bee ” 2018 dla uczniów szkół średnich, organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci konkursu:

Pierwsze miejsce - Piotr Oleksy - I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
Drugie miejsce - Natalia Koc - II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
Trzecie miejsce - Kamil Kosal - II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu

  Harmonogram II etapu 2018

  Regulamin 2018

  Broszura „Nauka o mózgu”

   Wyniki egzaminu pisemnego dla regionu Polski południowo-wschodniej

   Sprawozdanie z I etapu konkursu dla regionu Polski południowo-zachodniej

   Sprawozdanie z I etapu konkursu dla regionu Polski północno-wschodniej

   Sprawozdanie z I etapu konkursu dla regionu Polski północno-zachodniej


  Wyniki konkursu ogólnopolskiego 2018

Nasz reprezent Piotr Oleksy z I LO w Krakowie zwyciężył w międzynarodowym konkursie wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" w Berlinie.

  Winners Brain Bee Competition top 5

Dnia 27 marca 2017 Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjął decyzję, że laureaci konkursu Brain Bee będą traktowani na równi z olimpijczykami, uzyskując maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski.

Tydzień mózgu

Odczyty

PPP