Sponsorzy AGH PAU Miasto Kraków - Sponsor Tygodnia Mózgu 2021 Tydzień Mózgu 2020 Narodowy Instytut Wolności
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA

Uwaga! - został zmieniony numer telefonu.

Siedziba Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika :
( pod tym adresem można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących PTP im. Kopernika
oraz czasopisma "Wszechświat")
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Podwale 1 m. 2
31-118 Kraków
tel: 500 113 328
e-mail: biuro@ptpk.org
Prezes :
Prof.dr hab. Elżbieta Pyza
Instytut Zoologii UJ
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
e-mail: prezes@ptpk.org
Sekretarz :
Dr Milena Damulewicz

e-mail: milena.damulewicz@uj.edu.pl
Tydzień mózgu

Odczyty

PPP