Fotografia z archiwalnego numeru "Wszechświata" 1887r., tom 6, nr. 46.Znajdziesz tu wpisy zdjęte ze strony głównej jako przedawnione.

WEEKEND Z MIKOŁAJEM KOPERNIKIEM U PRZYRODNIKÓW KRAKOWA,16 - 17 czerwca 2023, Kraków

program do pobrania
tutaj

Zaproszenie:
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
w dniu 24.11.2022 (czwartek) o godzinie 15:00 w sali 0.18 (parter)
Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, ul. Gronostajowa 9

Zakończył się Międzynarodowy Konkurs "Brain Bee"
Nasza reprezentantka Dominika Sawicka zajęła piąte miejsce w tym konkursie.
Serdecznie gratulujemy!


Zarząd Główny PTP im. Kopernika
ze smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Pana Janusza Baryły
długoletniego członka Sekcji Speleologicznej i Honorowego Członka
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.


Konkurs na najlepszy artykuł popularnonaukowy z neurobiologii został rozstrzygnięty:

1 miejsce - Kornel Szypulski - student pierwszego stopnia kierunku Neurobiologia UJ
2 miejsce -Aleksandra Tyszka - studentka drugiego stopnia kierunku Biologia UJ
3 miejsce - Renata Pukło - doktorantka Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej,
z oddziału Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Gratulujemy!!!

Program Tygodnia Mózgu 2022 w KrakowieProgram konferencji popularnonaukowej pod hasłem:

„Neurobiologiczne aspekty COVID-19”


14 – 19 marca 2022, godz. 17.00 (on-line)

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie

Linki do wykładów w formie zdalnej zostaną umieszczone
na stronie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
(https://ptpk.org/tydzien)
oraz na stronie UJ

Program Dnia Mózgu dla dzieci i młodzieży 2022 w KrakowieDzień Mózgu 2022 dla młodzieży szkolnej pod hasłem:

„Czy mózg ma płeć i jak sobie poradzić ze stresem"

16 marca 2022, godz. 10:00-12:00 (on-line)

Linki do wykładów w formie zdalnej zostaną umieszczone
na stronie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (https://ptpk.org/dzien_mozgu)
- wykłady będą transmitowane w postaci plików video przez kanał YouTube Instytutu Farmakologii im.
Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie http://if-pan.krakow.pl/pl/

Uczestnicy wykładów będą mogli po każdym wykładzie kierować pytania na adres: biuro@ptpk.org,
a odpowiedzi wykładowców ukażą się na stronie internetowej Towarzystwa w kolejnym dniu lub ostatnim dniu konferencji.

Dla przedszkolaków

NIESPODZIANKA!


książeczka dostępna pod adresem: ptpk.org/dzien_mozgu

Apel do Wydawców polskich naukowych czasopism przeglądowych i popularnonaukowych, Autorów, Czytelników i Sympatyków
Szanowni Państwo,
Zwracam się z dramatycznym apelem o ratowanie czasopism ukazujących się w języku polskim.
Pomimo wysokiego poziomu merytorycznego i długoletniej historii w upowszechnianiu nauki w Polsce,
takie czasopisma jak

Kosmos (wydawany od 1876 roku)
Wszechświat (wydawany od 1882 roku)

wkrótce przestaną istnieć, gdyż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło ich dofinansowania
w bieżącym roku. Jest to niezrozumiała decyzja, która zapadła w poprzednim miesiącu, gdyż wydawca obu czasopism Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, zobowiązane jest przez prenumeratorów
i dystrybutorów umową zawieraną na początku roku, do wydania czterech zeszytów każdego czasopisma. Dwa tegoroczne zeszyty zostały wydane dzięki środkom przekazanym Towarzystwu przez licznych sponsorów. W kolejnych latach czasopisma te też prawdopodobnie nie będą finansowane z powodu nowej polityki MNISW pod hasłem "umiędzynarodowienie". Oznacza to, że to co publikowane jest po polsku
i przeznaczone dla polskiego czytelnika jest niskiej jakości, powinno być opublikowane po angielsku,
a zagraniczni recenzenci powinni takie artykuły oceniać i decydować o profilu czasopisma, gdyż zgodnie
z wymogiem MNISW zagraniczni naukowcy powinni zasiadać w radach redakcyjnych. Powodem braku dotacji w 2015 roku jest zastosowanie takich samych kryteriów oceny polskich czasopism przeglądowych
i popularnonaukowych jak do oceny czasopism publikujących oryginalne artykuły naukowe przeznaczone
dla naukowców-specjalistów. Jest to wielkie nieporozumienie i dlatego zwracamy się z apelem o utworzenie porozumienia wydawców polskiej literatury naukowej i wspólnych działań mających na celu ratowanie naszych polskich czasopism. Zwracamy się również z apelem do Autorów, Czytelników i Sympatyków naszych czasopism o wsparcie naszych działań, interweniowanie w MNISW w tej sprawie i opublikowanie tego apelu w dostępnych mediach. Wydawcy KOSMOSU i WSZECHŚWIATA, Polskiemu Towarzystwu Przyrodników im. Kopernika, grozi w 140 rocznicę istnienia zagłada finansowa z powodu decyzji MNISW. Chrońmy to co zostało stworzone w Polsce, ma długoletnią historię i odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu nauki w Polsce.

Kraków, 28.12.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy artykuł popularnonaukowy na temat mózgu i zagadnień pokrewnych.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- dla studentów i doktorantów
Artykuły konkursowe można przesyłać do 15 lutego 2022 na adres:
biuro@ptpk.org, a wyniki konkursu zostaną podane w czasie "Tygodnia Mózgu" 2022, który rozpocznie się 14 marca. Artykuły będą recenzowane przez specjalistów oraz oceniane przez Redakcję czasopisma "Wszechświat" i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Nagrodzone (I, II, III miejsce) i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie "Wszechświat", a ich autorzy otrzymają roczną prenumeratę czasopisma.
Najlepszy artykuł w każdej z kategorii zostaną nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł.

Kraków, 26.10.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „ Zwierzęta żyjące dziko w Polsce ”. Zgłoszenia można przesyłać do końca listopada na adres mailowy biuro@ptpk.org. Zdjęcia zostaną również udostępnione na Facebooku, dlatego przesyłając zdjęcia prosimy równie dołączyć zgodę na publikację pracy na Facebooku. Nagrodą w konkursie jest roczna prenumerata czasopisma „ Wszechświat ” oraz publikacja prac w czasopiśmie.

Kraków, 26.10.2021

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2021 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 22.06.2021

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2021 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 15.03.2021

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2021 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 12.03.2021

Sekcja Nauk o Człowieku i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zapraszają do udziału w konferencji „Tydzień Mózgu w Szczecinie 2021”, która odbędzie się w dniach od 15 do 19 marca 2021 roku.
Współorganizatorami tegorocznej edycji konferencji są Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz szkoły w Dębicach (powiat goleniowski), Gardnie (powiat gryfiński) i Pyrzycach.
Główną część wydarzenia stanowi pięciodniowy cykl szkoleń w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (w trybie online) przygotowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska - program został podany w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń dostępnym pod adresem http://zcdn.edu.pl/aktualnosci/tydzien-mozgu-w-zcdn-ie/ lub przez stronę http://zcdn.edu.pl
(wymagane jest wcześniejsze zalogowanie się).

Kraków, 25.01.2021

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 25-28 marca 2021 roku stacjonarnie w Lublinie oraz online.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/

Kraków, 23.12.2020

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2020 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 12.10.2020

Konferencja naukowa Neuronus 2020 IBRO Neuroscience Forum

Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2, międzynarodowa konferencja naukowa Neuronus 2020 IBRO Neuroscience Forum, zaplanowana na 24-26 kwietnia 2020 roku, odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 8-11.12.2020r.
Program naukowy konferencji w znacznym stopniu pozostanie niezmieniony. Młodzi naukowcy będą nadal mieli okazję do zaprezentowania swoich wyników badań w formie ustnej/ posteru naukowego.
Więcej informacji na stronie: http://neuronusforum.pl/

Kraków, 01.10.2020

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2020 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 22.08.2020

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika organizuje w ramach Dnia Krajobrazu konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię przedstawiającą drzewa. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1.10.2020 na adres mailowy biura PTPK (biuro@ptpk.org). Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wszechświat”, a dla autorów 3 najlepszych zdjęć przewidziane są nagrody książkowe (książki przyrodnicze).

Kraków, 13.07.2020

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2020 (tylko w wersji cyfrowej).
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 7.04.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2020 roku zmarł Pan Profesor dr hab. inż. Jacek Rajchel wybitny geolog, specjalista w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej, litologii i biostratygrafii Karpat oraz świetny dydaktyk na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 2003 do 2011 roku Profesor był Redaktorem Naczelnym czasopisma „Wszechświat” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

Kraków, 10.03.2020

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2020.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 28.02.2020

„Tydzień Mózgu w Szczecinie 2020” - inauguracja w Przecławiu Inauguracja tegorocznego "Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2020" odbędzie się 5 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie - Filia w Przecławiu (powiat policki). Zapraszamy na dwie prelekcje (wstęp wolny):
Stymulacja ośrodkowego układu nerwowego w fizjoterapii dzieci i dorosłych
mgr Alina Wojciechowska
Anatomiczne aspekty udaru mózgu
dr n. med. Michał Skoczylas

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku: http://hbpl.ptpk.org/.

Kraków, 14.02.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego 2020 roku zmarł Pan Profesor dr hab. Czesław Jura ceniony naukowiec, wybitny zoolog, wspaniały dydaktyk i mistrz wielu pokoleń biologów, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Kraków, 23.01.2020

Informujemy, że Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego już po raz czwarty organizuje Konferencję Doktorantów Nauk Przyrodniczych.
Tegoroczna Konferencja odbędzie się 23-26 czerwca 2020 r. w samym Centrum Gdańska: przy ul. Kładki w zabytkowym budynku UG.
W programie Konferencji przewidziane są wykłady zaproszonych gości, wystąpienia ustne i sesje plakatowe.
Szczegóły dotyczące konferencji już wkrótce znajdziecie Państwo na stale uaktualnianej stronie: http://www.konferencjaprzyrodnicza.ug.edu.pl/

Kraków, 2.01.2020

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2019.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 11.10.2019

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2019.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 10.07.2019

Szanowni Państwo
Ze smutkiem informuję, że zmarł Pan Profesor Zygmunt Sagan, wieloletni sekretarz Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w latach 70. XX wieku, od 30 listopada 2013 roku członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

W okresie wznowienia działalności Oddziału Szczecińskiego Pan Profesor wspierał lokalne inicjatywy, w szczególności konferencję „Tydzień Mózgu w Szczecinie”.
Więcej informacji na stronie: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/zmarl-profesor-zygmunt-sagan
Z poważaniem
Michał Skoczylas
Sekretarz Sekcji Nauk o Człowieku PTPK
http://www.hbpl.ptpk.org/

Kraków, 8.07.2019

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2019 odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński, etolog i filozof, ojciec polskiej etologii.
Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki) w dniu 10 lipca 2019. Nabożeństwo żałobne w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza (ul. Powązkowska 14) rozpocznie się o godz. 11.00, a po jego zakończeniu nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.
Więcej informacji na stronie: http://www.nencki.gov.pl/article/wspomnienie-o-profesorze-jerzym-andrzeju-chmurzynskim

Kraków, 4.07.2019

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2019.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 11.03.2019

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2019.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 04.03.2019

W imieniu członków Koła Naukowego Biologii Komórki działającego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pragniemy serdecznie zaprosić Cię do udziału w 5th International Conference of Cell Biology, która odbędzie się o d 10 do 12 maja 2019 roku w Krakowie. Wydarzenie jest w szczególności kierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych prowadzących badania o tematyce związanej z biologią komórki. Uczestników zachęcamy do wygłoszenia ustnej prezentacji podczas jednej z sesji tematycznych lub do zaprezentowania plakatu podczas sesji posterowej (mile widziane są zarówno prace eksperymentalne jak i teoretyczne).
Więcej informacji na stronie: http://www.cell.confer.uj.edu.pl/

Kraków, 14.02.2019

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych, która odbędzie się 24 maja 2019 r. w Lublinie.
Główną ideą Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.
Więcej informacji włącznie z formularzem zgłoszeniowym na stronie: http://www.konferencja-rosliny.pl/

Kraków, 3.01.2019

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2018.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 5.10.2018

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2018.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 2.07.2018

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2018.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 16.04.2018

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.
Główną ideą Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.
Więcej informacji włącznie z formularzem zgłoszeniowym na stronie: http://www.konferencja-rosliny.pl/

Kraków, 12.04.2018

Szanowni Państwo,
W imieniu Organizatorów pragnę zaprosić Państwa na
XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych
„Wokół jakości edukacji przyrodniczej - nowe wyzwania”,
organizowaną na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu,
w dniach 19-21 września 2018 r.


Więcej informacji w plikach poniżej.

   Zaproszenie


   Zaproszenie - Komunikat 2


   Formularz rejestracyjny


   Wzór streszczenia


   Miejsce obrad i pobliskie hotele

Kraków, 12.03.2018

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2018.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 07.03.2018

4th International Conference of Cell Biology to czwarta edycja międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Biologii Komórki, która odbędzie się 11 i 12 maja w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mówcami plenarnymi tegorocznej edycji są profesor Christoph Neumayer z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, profesor Hugh Piggins z Uniwersytetu w Manchesterze, profesor Chiara Zuccato z Uniwersytetu w Mediolanie oraz profesor Bandana Chatterjee z Uniwersytetu w Teksasie.
Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji: http://www.cell.confer.uj.edu.pl/
fanpage’a: https://www.facebook.com/iccb.confer/
oraz do dołączenia do wydarzenia na facebook’u: https://www.facebook.com/events/164415294282617/

Kraków, 05.03.2018

W imieniu organizatorów konferencji „Tydzień Mózgu w Szczecinie 2018” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w jej inauguracji w Dobrej koło Nowogardu (powiat łobeski), w sobotę 10 marca. Spotkanie rozpocznie się zbiórką na Rynku o godz. 9.30. Podczas spaceru zwiedzimy zabytki miasta oraz Muzeum Regionalne i wystawę książek o tematyce zdrowotnej w Bibliotece Publicznej. W godzinach od 12.00 do 14.00 w sali konferencyjnej przy hali sportowej przy ul. Sportowej w Dobrej odbędzie się sesja wykładowa:
- dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, Neurotoksyny ukryte w żywności
- mgr inż. Małgorzata Majewska, Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej
- dr n. med. Michał Skoczylas, źródła informacji o mózgu i jego chorobach.
Więcej informacji na stronie: www.hbpl.ptpk.org

Kraków, 20.12.2017

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2017.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 06.09.2017

W dniach 20-22.09 w AGH odbędzie się 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering. Jako wydarzenie towarzyszące konferencji zaplanowany jest otwarty wykład p. prof. Ewy Zalewskiej z IBIB-PAN w Warszawie zatytułowany: „ Zintegrowane badania struktury i czynności w układzie nerwowym ” (w j. polskim), który odbędzie się dnia 21 września 2017 roku o godz. 10.00 w sali 111 paw. B-2 w kampusie AGH przy al. Mickiewicza.
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika zaprasza na wykład wszystkich swoich Członków i Sympatyków.

   Więcej informacje o wykładzie.

Kraków, 07.07.2017

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika popiera stanowisko Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej.

   Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną.

Kraków, 28.06.2017

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2017.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 5.06.2017

W dniach 9-24 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury odbędzie się kolejna edycja warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych „Eko Kraina”. Impreza już po raz drugi zostanie wzbogacona o przegląd filmów w ramach międzynarodowego festiwalu „Ekotopfilm-Envirofilm”.
Więcej informacji na stronie: http://www.tck.net.pl/pl/eko-kraina-i-ekotopfilm-envirofilm/

Kraków, 18.05.2017

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkolaniowej „Edukacja - Zdrowie - Środowisko”,która odbędzie się 1-2 czerwca 2017 r. w Kielcach.
Przez swój wielopłaszczyznowy charakter konferencja skierowana jest do szerokiego grona ludzi nauki, praktyki i studentów działających w obszarze edukacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Obszary problemowe konferencji obejmują zagadnienia:
1. Współczesne problemy edukacyjne
2. Ochronę zdrowia pracujących i społeczne problemy zdrowia
3. Działania na rzecz ochrony środowiska
Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja-ptms.pl/

Kraków, 25.04.2017

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zaprasza na wykład poświęcony pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego, który odbędzie się 9 maja 2017 (wtorek) o godz 18:15 w sali 0.18 Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ przy ulicy Gronostajowej 9 w Krakowie.

Wprowadzenie – dr hab. S. Knutelski
Człowiek nauki - prof. dr hab. I. Nalepa
Popularyzator wiedzy i Przyjaciel - prof. dr hab. R. Tadeusiewicz
Ostoja i chluba PTP im. Kopernika - prof. dr hab. E. Pyza
Redaktor "Wszechświata" i Kolega z pracy - prof. dr hab. M. Śmiałowska
Wstęp wolny.

Kraków, 13.03.2017

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.


Kraków, 7.04.2017

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 6 kwietnia 2017 roku odszedł od nas ś.p. Profesor doktor habilitowany JERZY VETULANI
z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa oraz świetnego popularyzatora nauki, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.Kopernika i jego wiceprezesa w latach 1984-2016. Za zasługi dla tego Towarzystwa prof. Vetulani otrzymał Złotą Odznakę w 1986 r., a w 1996 r. został jego Członkiem Honorowym.
Działalność popularyzatorska prof. Vetulaniego miała swoje początki w latach 60, gdy zaczął publikować artykuły przyrodnicze i drobne notki edukacyjne w czasopiśmie „Wszechświat” (pod własnym nazwiskiem lub jako J. Latini). Później, w 1981 roku, został redaktorem „Wszechświata”, najstarszego polskiego czasopisma popularyzującego wiedzę przyrodniczą i pełnił tę funkcję do 2002 r.
Przez kolejne lata (od 2003 do kwietnia 2011 ) był przewodniczącym jego Rady Redakcyjnej. Bez przesady można powiedzieć, że przeprowadził to czasopismo przez najtrudniejszy dla tego typu towarzystwa naukowego okres lat transformacji ekonomicznej w latach 90. Mariaż prof. Vetulaniego z „Wszechświatem” trwał nieprzerwanie do ostatnich dni jego życia.
Do końca pełnił funkcję vice-przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma i współredagował dział „Wszechświat przed 100 laty”, którego tytuł został potem zamieniony na „Wszechświat sprzed wieku”.

Pogrzeb ś.p. Prof. Vetulaniego będzie 18 kwietnia 2017 (wtorek) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz. 14:00.

Kraków, 13.03.2017

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2017.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 24.02.2017

Tydzień Mózgu 2017 w Tychach
W dniach 13-19.03.2017 r. odbędzie się Tydzień Mózgu w Tychach.
Każdego dnia o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Architektonicznego Biura Projektów AB-Projekt w Tychach będą odbywały się wykłady z różnymi specjalistami m.in.: lek. med. Jolantą Pasek-Talik, lek. med. Bartoszem Chmielnickim, dr n. med. Jakubem Paligą, prof. Jerzym Vetulani, prof. Alicją Gałązką, Jadwigą Koźmińską-Kiniorską.
Więcej informacji na stronie: http://www.verso-rozwoj.pl/events/tydzien-mozgu-w-tychach/

Kraków, 13.02.2017

Tydzień Mózgu 2017 w Szczecinie
W ramach konferencji „Tydzień Mózgu w Szczecinie 2017” odbędą się wykłady otwarte w Pyrzycach oraz trzy spotkania zamknięte w szkołach w Szczecinie i Policach. Zapraszamy na wykłady na temat wczesnego rozpoznawania objawów udaru mózgu, w sobotę 11 marca 2017 roku, godz. 12.00-13.30, w Pyrzyckim Domu Kultury (plac Wolności 3 w centrum Pyrzyc). Wygłoszą je prelegenci z łódzkiej Fundacji Udaru Mózgu. Po spotkaniu planujemy krótki spacer ze zwiedzaniem średniowiecznych zabytków miasta Pyrzyce.
Przydatne linki:
Pyrzycki Dom Kultury, plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce - http://pdk.pyrzyce.net/
Fundacja Udaru Mózgu - http://www.fum.info.pl/
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika - http://www.szczecin.ptpk.org/
Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika - http://www.hbpl.ptpk.org/
Strony internetowe z informacjami o Pyrzycach - http://www.pyrzyce.um.gov.pl/ i https://pl.wikipedia.org/wiki/Pyrzyce

Kraków, 26.01.2017

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika apeluje do wszystkich swoich członków i sympatyków o podpisanie petycji w sprawie podjęcia zdecydowanych działań antysmogowych w województwie śląskim. Radni sejmiku małopolskiego przyjęli już uchwałę anty-smogową w której zawarte są regulacje nakazujące wymiany starych pieców węglowych i kominków a także zakaz spalania węglowych odpadów.
Link do strony z petycją: https://chceoddychac.pl/index.php/slask

Kraków, 28.12.2016

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2016.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 24.12.2016

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim swoim członkom, przyjaciołom i czytelnikom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.


Kraków, 5.12.2016

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu neurobiologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w 2017 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej informacji na stronie: http://ptpk.org/ i w ogłoszeniu poniżej.

   Ogłoszenie o konkursie 2017

Kraków, 16.11.2016

Noc Biologów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszwskiego.
13 stycznia 2017 roku Noc Biologów odbędzie się po raz szósty. Zapraszamy do udziału w licznych wykładach, warsztatach praktycznych, zajęciach laboratoryjnych i pokazach prowadzonych przez badaczy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz gości z innych jednostek. W zeszłym roku w naszych zajęciach wzięło udział niemal 4000 osób .
Zapraszamy na stronę internetową „Nocy” ( http://www.nocbiologow.pl/), gdzie już wkrótce pojawi się aktualny program a także na stronę Facebook.

Kraków, 30.09.2016

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2016.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 12.09.2016

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne Centrum Obywatelskiego, które odbędzie się 15 września w godzinach 17:00 - 20:00 w Centrum Obywatelskim (Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wejście „LE” od strony Parku Jordana, I piętro, pokój 39.). Spotkanie, poza prezentacją koncepcji, będzie okazją do dyskusji nad zaproponowanymi założeniami oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian. Praca podczas spotkania przebiegać będzie przede wszystkim w formie warsztatowej. Więcej informacji o CO dostępne na stronie: http://cokrakow.pl/.

   Koncepcja Centrum Obywatelskiego

Kraków, 4.07.2016

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2016.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 16.05.2016

Wraz z Fundacją dla AGH zapraszamy na trzecią edycję pokazów filmów naukowych DOCS+SCIENCE, odbywającego się w ramach 56 Krakowskiego Festiwalu Filmowego w dniach 30.05 - 3.06.2016.
Docs+Science to ponadto spotkania z ekspertami, a w tym roku także DOCS+SCIENCE DAY: Konferencja oraz projekcje poświęcone filmom o tematyce naukowej. Więcej informacji pod linkiem: https://www.facebook.com/events/474355512689124/.

Kraków, 25.04.2016

Muzeum w Gliwicach zaprasza na wystawę: Architekci, artyści, zabójcy i grabarze. W świecie owadów Jean’a Henri Fabre’a. Otwarcie ekspozycji odbędzie się 29 kwietnia, o 17.00 w Willi Caro ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach. Wystawa dostępna będzie dla publiczności od 29 kwietnia do 29 września 2016 roku. Więcej informacji pod linkiem: http://www.muzeum.gliwice.pl/swiecie-owadow-jeana-henri-fabrea-2/.

   Zaproszenie

Kraków, 9.04.2016

Dnia 9.04.2016 zakończył się Konkurs Neurobiologiczny „Brain Bee ” 2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji tutaj.

Kraków, 24.03.2016

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.


Kraków, 14.03.2016

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2016.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 8.02.2016

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w II Międzynarodowej Konferencji
„EKOLOGIA CZŁOWIEKA”, organizowanej wspólnie przez pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniach 9-10 czerwca 2016 roku.
Więcej informacji o konferencji znajduje się w załączonym komunikacie, a także na stronie internetowej pod adresem http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/.

   Komunikaty

Kraków, 23.12.2015

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.Kraków, 22.12.2015

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2015.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 1.12.2015

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika zaprasza na obchody Jubileuszu 140-lecia istnienia, które odbędą się w dniu 18 grudnia o godzinie 16.00 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Jubileusz otrzymał patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego.

  Program obchodów jubileuszu

Kraków, 12.10.2015

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2015.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 22.09.2015

Szanowni Państwo,
w dniach 27-29 listopada 2015 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się piąta edycja Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Neuronauki”.Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych, które zajmują się neuroscience – dziedziną łączącą w sobie elementy wiedzy medycznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej oraz psychologicznej. Honorowy patronat nad konferencją objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszeni prelegenci to wybitne postaci świata naukowego, które przybędą z całej Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji na stronie http://www.neuronauka.org/.

Kraków, 28.07.2015

Szanowni Państwo,
w dniach 31.08 - 13.09. 2015 na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach odbędą się warsztaty myrmekologiczne ( poświęcone biologii i etologii mrówek) realizowane w ramach projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „ Niesamowity świat mrówek ” (kierownik: Paweł J. Mazurkiewicz). Warsztaty są przeznaczone dla studentów i uczniów starszych klas liceum pragnących pogłębić wiedzę o owadach społecznych. Przewidywane są dwa tygodniowe turnusy (31.08 - 6.09.2015 oraz 7.09 - 13.09.2015). Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dojazd z Warszawy do Mikołajek i z powrotem oraz noclegi na Stacji, a także opiekę kadry naukowej, natomiast wyżywienie jest we własnym zakresie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysłanie listu motywacyjnego na adres warsztaty.myrmekologiczne @gmail.com. List powinien zawierać informację o kandydacie (wraz z informacją o tym, czy jest już pełnoletni), zwięzłe wyjaśnienie, dlaczego chciałby wziąć udział w warsztatach oraz informację o tym, czy mógłby uczestniczyć w zajęciach w ramach każdego z turnusów, czy też preferuje któryś z podanych terminów. Więcej szczegółów w załączniku, a informacje o warsztatach będą też stale aktualizowane na stronie tego wydarzenia na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/events/1032128016812046/.

Kraków, 22.06.2015

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2015.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 3.04.2015

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.
Kraków, 17.03.2015

19 marca, o godz. 17:15 w sali A-1-06 ( Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ,
ul. Stanisława Łojasiewicza 11, Kampus UJ ), odbędzie się
Wykład Prof. Dr Hab. Bernarda Korzeniewskiego pt. „Mózg a samoświadomość”.
Wykład ten będzie miał miejsce podczas Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego organizowanego co tydzień we czwartek, przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego http://www.ptf.agh.edu.pl/). Streszczenia tego i innych Wykładów odbywających się na WFAIS UJ, są na stronie http://www.fizyka.uj.edu.pl/seminaria/index.php .

Kraków, 12.03.2015

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2015.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 9.03.2015

Serdecznie zapraszamy na Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015. W ramach konferencji odbędą się dwie sesje naukowe oraz kilka spotkań dla dzieci i młodzieży w Szczecinie, Policach, Maszewie i Gardnie.
Program jest zamieszczony na stronach Sekcji Nauk o Człowieku oraz Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
http://www.hbpl.ptpk.org/ oraz http://www.szczecin.ptpk.org/

Kraków, 1.03.2015

W dniach 16-22 marca 2015 odbędzie się cykl wykładów z ramach konferencji "TYDZIEŃ MÓZGU".
Po raz pierwszy miejscem wykładów będzie aula centrum dydaktyczno-konferencyjnego III-go Kampusu UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7. Tegoroczna konferencja będzie się odbywać pod hasłem "Najnowsze osiągnięcia w badaniach mózgu".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 7.01.2015

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2014.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 23.12.2014

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom
życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.Kraków, 7.11.2014

Serdecznie zapraszamy na Świętokrzyskie Seminarium Dydaktyczne organizowane przez Instytut Biologii - Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Fundację Instytut Globalnej Odpowiedzialności pt. Przyrodnicy zmieniają świat, które odbędzie się 14 listopada 2014 w godzinach 11:00 - 17:00 w auli B2, budynek G, Wydział Matematyczno –Przyrodniczy UJK ul. Świętokrzyska 15 w Kielcach.
Celem seminarium dydaktycznego jest ukazanie rozwoju w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji globalnej, ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju. Wśród zaproszonych gości seminarium będą reprezentanci różnorodnych dyscyplin i specjalności w zakresie biologii (w tym botaniki, ekologii, fizjologii organizmów, zoologii, dydaktyki szczegółowej), geografii, ochrony środowiska, fizyki oraz pedagogiki.

   Zaproszenie

Kraków, 11.10.2014

Zapraszamy na spotkanie na temat przyrody jeziora Bajkał i Oceanu Atlantyckiego. Głównym punktem spotkania będą wykłady Pana Aleksandra Doby pt. „Magiczne Morze Syberii – Bajkał” oraz „Transatlantyckie Wyprawy Kajakowe”. Spotkanie odbędzie się 15 października 2014 roku w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Rozpoczęcie wykładu o godz. 17.00.

Kraków, 3.10.2014

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2014.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 25.09.2014

Z przyjemnością przypominamy, że na rynku dostępne jest długo oczekiwane pierwsze polskie wydanie „Biologii” Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczych.
Przygotowywana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku. Motywem wiodącym publikacji uczyniono ewolucjonizm jako czynnik determinujący życie na Ziemi oraz naszą wiedzę na jej temat. Książka jest perfekcyjna pod względem dydaktycznym. Proporcje między tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami i podsumowaniami a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, są tak dobrane, by zawartość podręcznika można było nie tylko zapamiętać, ale także zrozumieć – przekonuje prof. dr hab. Jan Strzałko z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 31.07.2014

Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji „ Oblicza Neuronauki ” serdecznie zaprasza na czwartą edycję konferencji, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2014 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych, które zajmują się neuroscience - dziedziną łączącą w sobie elementy wiedzy medycznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej oraz psychologicznej.
Honorowy patronat nad konferencją objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszeni prelegenci to wybitne postaci świata naukowego, które przybędą z całej Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji na stronie http://www.neuronauka.org/ .

Kraków, 25.06.2014

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2014.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 5.05.2014

W sobotę, 24 maja na krakowskim Placu Wolnica będzie miała miejsce kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Zamień Elektro-Odpady na kulturalne wypady”.
Wydarzenie ma na celu wymianę elektro-sprzętów, takich jak m.in. mikrofala, lokówka, pralka czy telefon na wejściówki do krakowskich kin, teatrów oraz innych instytucji kultury. Za największy sprzęt wręczane będą nawet 2 bilety! Wejściówki rozdawane będą do wyczerpania zapasów. Możliwa będzie wcześniejsza rezerwacja biletów do wybranych miejsc kultury.
Informacje na bieżąco podawane będą tutaj. Zapraszamy do udziału w akcji.

Kraków, 26.04.2014

Sekcja Nauk o Człowieku zaprasza na konferencję "„Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" 12 maja 2014 roku w Szczecinie. Program konferencji zostanie przedstawiony na stronie http://www.hbpl.ptpk.org/

Kraków, 26.04.2014

Sekcja Nauk o Człowieku zaprasza na konferencję "Ekologia człowieka" 17 maja 2014 roku w Łodzi.
Program konferencji zostanie przedstawiony na stronie http://www.hbpl.ptpk.org/

Kraków, 18.04.2014

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu
życzą wszystkim swoim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy !.


Kraków, 14.04.2014

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych
pod hasłem - DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ - OKIEM BIOLOGA I PEDAGOGA

Wydział Biologii UW i organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2014 godz.10.00 w sali Rady Wydziału przy ulicy Ilji Miecznikowa 1 w Warszawie.

  Zaproszenie

  Karta zgłoszenia

Kraków, 7.03.2014

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2014.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 6.03.2014

Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku zapraszają na Tydzień Mózgu w Szczecinie 2014.
Program konferencji został przedstawiony na stronach:
http://www.szczecin.ptpk.org/ oraz http://www.hbpl.ptpk.org/


Kraków, 18.02.2014

Koło Naukowe Biologii Medycznej „Antidotum” Wydziału Biologii UW serdecznie zaprasza studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunków przyrodniczych do udziału w II Studenckiej Konferencji Biologii Medycznej „Biofuzje” w dniach 23-25 maja 2014 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzania strony konferencji www.biofuzje.pl oraz jej fanpage'u www.facebook.com/biofuzje.

Kraków, 17.02.2014

W dniach 10-16 marca 2014 odbędzie się cykl wykładów z ramach konferencji "TYDZIEŃ MÓZGU".
Jak w latach ubiegłych miejscem wykładów będzie aula Auditorium Maximum UJ przy ulcy Krupniczej 33 w Krakowie. Tegoroczna konferencja będzie się odbywać pod hasłem "Neurobiologia i medycyna - wykorzystanie wyników badań podstawowych w medycynie".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 21.01.2014

W dniach 28-30.05.2014., w Olsztynie, odbędzie się IV Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Wiodącym tematem spotkania będzie przedstawienie zastosowań systemów bioindykacyjnych przede wszystkim w obszarze praktycznej analizy i oceny jakości środowiska, toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej, powietrza oraz w zakresie prowadzonych badań naukowych nad substancjami chemicznymi i rutynowego monitoringu środowiska. Więcej infromacji dostępnych jest na stronie organizatora.

Kraków, 30.12.2013

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2013.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 18.12.2013

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim swoim przyjaciołom, czytelnikom i sympatykom życzy Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
oraz Redakcje Wszechświata i Kosmosu.Kraków, 7.10.2013

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 8-9/2013.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 26.08.2013

W dniu dzisiejszym ukazał się dodatek specjalny czasopisma „ Wszechświat ”.
Zeszyt ten ukazał się pod nazwą „ ROK KRAKOWSKIEJ BOTANIKI ” i omyłkowo został potraktowany jako kolejny numer „Wszechświata” Tom 114 Nr 7. Aby nie komplikować numeracji następny numer, który ukaże się na przełomie września i października będzie miał numer 8-9 a nie 7-9 jakim w zasadzie będzie.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 4.07.2013

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2013.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 28.05.2013

Słynna „ Biologia ” Campbella nareszcie po Polsku!
8 października do sprzedaży trafiło długo oczekiwane pierwsze polskie wydanie „Biologii” Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczych.
Przygotowywana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku (tzw. człowiek z Flores, którego szczątki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w Indonezji).
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 28.03.2013

Kraków, 18.03.2013

Tydzień Mózgu w Szczecinie.
W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika zapraszamy na kolejne dni wykładowe Tygodnia Mózgu w Szczecinie.
Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 4.03.2013

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 1-3/2013.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 4.03.2013

Tegoroczny partner Dnia Mózgu organizowanego w Warszawie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej prezentuje Neurogrę - nowo otwartą platformę z treningami poznawczymi. W formie ciekawych gier online, na www.neurogra.pl można ćwiczyć pamięć, koncentrację, logiczne myślenie oraz szybkość tych procesów. Do wyboru jest 6 programów treningowych, w tym specjalne programy dla uczniów i studentów, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów. Aby korzystać z portalu, użytkownik wykupuje abonament na wybrany okres.

Kraków, 10.02.2013

W dniach 11-17 marca 2013 odbędzie się cykl wykładów z ramach konferencji "TYDZIEŃ MÓZGU".
Jak w latach ubiegłych miejscem wykładów będzie aula Auditorium Maximum UJ przy ulcy Krupniczej 33 w Krakowie. Tegoroczna konferencja będzie się odbywać pod hasłem "Uzależnienia".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

Kraków, 18.12.2012

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 10-12/2012.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 1.10.2012

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 7-9/2012.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 4.07.2012

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma „ Wszechświat ”, 4-6/2012.
Więcej informacji na temat gdzie go można kupić oraz co zawiera tutaj.

Kraków, 18.04.2012

Poskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika urządza odczyt p.t. „ Czy komórki tyją ? ”, który wygłosi Dr hab. Marek ROMEK ( Instytut Zoologii UJ ) we wtorek , 24 kwietnia 2012 r., o godzinie 1815 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ (parter), przy ul. Gronostajowej 9 (Kraków).
Wstęp wolny, goście mile widziani.

Kraków, 3.04.2012

W dniu 2 kwietnia 2012 roku zmarł prof. dr hab. Janusz Wojtusiak wybitny entomolog i pasjont przyrody, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im Kopernika w latach 1991-93, Kierownik Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Janusz Wojtusiak jest autorem około stu prac naukowych, a także rozdziałów w książkach publikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Był uznanym w Polsce i za granicą autorytetem w dziedzinie etologii i ekologii owadów, w tym również owadów społecznych. Opisał sam lub we współautorstwie około 300 nowych dla nauki gatunków motyli. Z zamiłowania był alpinistą, fotografem i filmowcem przyrody. W latach 60tych brał udział w pierwszych polskich wyprawach alpinistycznych w Hindukusz. Uczestniczył także w licznych ekspedycjach naukowych, w tym na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą w latach 90tych, oraz w Andy Wenezueli, Peru, Ekwadoru, Boliwii i Kolumbii.
Z wyrazami głębokiego żalu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Kraków, 27.03.2012

Poskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika urządza odczyt p.t. „ Jak chronić środowisko przyrodnicze Krakowa ? ”, który wygłosi dr Kazimierz WALASZ ( Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne ) we wtorek , 17 kwietnia 2012 r., o godzinie 1815 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ (parter), przy ul. Gronostajowej 9 (Kraków).
Wstęp wolny, goście mile widziani.

Kraków, 8.03.2012

Poskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika urządza odczyt p.t. „ Jak klimat miasta wpływa na warunki życia jego mieszkańców ? ”, który wygłosi dr hab. Anita BOKWA ( Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ) we wtorek , 20 marca 2012 r., o godzinie 1815 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ (parter), przy ul. Gronostajowej 9 (Kraków).
Wstęp wolny, goście mile widziani.

Kraków, 25.02.2012

Poskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika urządza odczyt p.t. „ Czemu kwiat udaje samicę owada oraz po co roślinom osmofory ? ”, który wygłosi dr hab. Bartosz PŁACHNO ( Zakład Cytologii i Embriologii roślin, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego ) we wtorek , 6 marca 2012 r., o godzinie 1815 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ (parter), przy ul. Gronostajowej 9 (Kraków).
Wstęp wolny, goście mile widziani.

Kraków, 10.01.2012

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie neurobiologicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej informacji tutaj
Regulamin konkursu tutaj

Kraków, 30.12.2011

W dniach 12-18 marca 2012 pod hasłem „Płeć mózgu”odbędzie się konferencja Tygodnia Mózgu.
Cykl wykładów podobnie jak w latach ubiegłych będzie się odbywał w auli Auditorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej 33 o godz. 17.00.
Więcej na ten temat tutaj

Kraków, 19.12.2011

Z dniem dzisiejszym zmienia się adres oficjalnej witryny Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z www.if-pan.krakow.pl/ptp na www.ptpk.org . Zmianie uległ również wygląd witryny i rozmieszczenie większości jej elementów.

Translate »