Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika należy:

1. Zapoznać się ze statutem towarzystwa (patrz menu po prawej stronie).

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
(wzór formularza tutaj)
oraz podpisać oświadczenie dotyczące RODO
(wzór oświadczenia tutaj)
i przesłać go na adres biuro@ptpk.org
adres:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

3. Opłacić składkę członkowską.
Opłaty można dokonać osobiście, przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym na powyższy adres.
konto:
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, XXII Oddział Kraków
Nr rachunku: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000

4. Po opłaceniu składki proszę o kontakt mailowy ( biuro@ptpk.org )
w celu otrzymania legitymacji członkowskiej.
Należy podać adres pod który legitymacja ma być przesłana. Wysokość rocznej składki członkowskiej obowiązująca od 2023 roku to 100 zł.
Opłata dla uczniów, studentów, doktoratów i emerytów jest obniżona o 50% i wynosi 50zł rocznie.
Członkom PTP im. Kopernika oprócz praw i obowiązków wymienionych w statucie przysługuje
zniżka na roczną prenumeratę cyfrową czasopisma „ Wszechświat ” wraz ze składką członkowską.
Całkowity koszt rocznej prenumeraty dla członków towarzystwa wynosi więc 140zł.
Kontakt:
biuro@ptpk.org Członkowie Towarzystwa, którzy nie otrzymali legitymacji członkowskiej poroszeni są o kontakt.

Translate »