Strona zawiera opisy cyklicznych konferencji naukowych
Ekologia człowieka i Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania w językach polskim i angielskim oraz innych konferencji współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

The website contains descriptions of periodic scientific conferences ‘Human ecology’ and ‘Rare diseases not only in the curriculum’ in Polish and English and other conferences organized by Polish Copernicus Society of Naturalists


Konferencja „Ekologia człowieka”
The Conference ‘Human ecology’


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku
(Sekcji Biologii Człowieka)
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
http://www.hbpl.ptpk.org/.

Kontakt: dr n. med. Michał Skoczylas, prezes Sekcji Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
e-mail: emes@e-post.pl

Detailed information on the website of Section of Human Biology in
Polish Copernicus Society of Naturalists http://www.hbpl.ptpk.org/
Contact: Michał Skoczylas, MD PhD, president of Section of
Methodology in Medical Sciences in Polish Medical Association,
e-mail: emes@e-post.pl

Kolejne edycje konferencji poniżej
Subsequent editions of the conference below

IV Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”
Sandomierz i Tarnobrzeg, 4-5 czerwca 2020 roku

Z powodu epidemii choroby koronawirusowej roku 2019 (COVID-19)
konferencja odbędzie się w roku 2022 lub później.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku
(Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
http://www.hbpl.ptpk.org/. Zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu.

The 4th International Conference ‘Human ecology’
Sandomierz and Tarnobrzeg, 4-5 June 2020

Because of COVID-19 epidemy the conference is postponed to the year 2022 or later.

Detailed information was presented on the websites of Section of Human Biology in
Polish Copernicus Society of Naturalists
http://www.hbpl.ptpk.org/
. We invite you to participate in this meeting.

III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”
Lublin, 19-20 czerwca 2018 roku

Szczegółowe informacje zostały przedstawione na stronach internetowych Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.hbpl.ptpk.org/ i Sekcji Ekologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego http://www.ptl.org.pl/sekcja-ekologiczna.php.

   Książka abstraktów - Lublin 2018.

The 3rd International Conference ‘Human ecology’
Lublin, 19-20 June 2018


Detailed information was presented on the websites of Section of Human Biology
in Polish Copernicus Society of Naturalists
http://www.hbpl.ptpk.org/
and Section of Ecology in Polish Medical Association
http://www.ptl.org.pl/sekcja-ekologiczna.php.   Abstract book - Lublin 2018.

II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”
Szczecin, 9-10 czerwca 2016 roku

Informacje o konferencji zostały przedstawione w językach polskim i angielskim
na stronie internetowej http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/
a streszczenia wystąpień opublikowane w książce pt. „Ekologia człowieka.
II Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 9-10 czerwca 2016”:

Ekologia człowieka.
II Międzynarodowa Konferencja,
Szczecin 9-10 czerwca 2016.
Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016.
ISBN 978-83-7663-214-8.


The 2rd International Conference ‘Human ecology’
Szczecin, 9-10 June 2016


Information about the conference in Polish and English was presented
on the website http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/ and abstracts were published in the book ‘Human ecology.
The 2nd International Conference, Szczecin 9-10 June 2016’:

Human ecology.
The 2nd International Conference,
Szczecin 9-10 June 2016.
Wydawnictwo Uczelniane – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016.
ISBN 978-83-7663-214-8.


Konferencja „Ekologia człowieka”
Łódź, 17 maja 2014 roku


Streszczenia wystąpień w językach polskim i angielskim zostały zamieszczone w książeczce pt.
„Konferencja ≪Ekologia człowieka≫,
Łódź, 17 maja 2014 roku”:

Konferencja „Ekologia człowieka”,
Łódź, 17 maja 2014 roku.
Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014.
ISBN 978-83-7518-678-9.
The Conference ‘Human ecology’
Łódź, 17 May 2014


Abstracts of speeches in Polish and English were included in the book entitled
„The conference ≪Human ecology≫,
Łódź, 17 May 2014”:

The conference ‘Human ecology’,
Łódź, 17 May 2014.
Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014.
ISBN 978-83-7518-678-9.


Konferencja

„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”


The Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka)
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.hbpl.ptpk.org/
Kontakt: dr n. med. Michał Skoczylas, prezes Sekcji Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
e-mail: emes@e-post.pl


Detailed information on the website of Section of Human Biology in
Polish Copernicus Society of Naturalists http://www.hbpl.ptpk.org/
Contact: Michał Skoczylas, MD PhD, president of Section of Methodology in
Medical Sciences in Polish Medical Association,
e-mail: emes@e-post.pl


Kolejne edycje konferencji poniżej

Subsequent editions of the conference below

VII Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Tarnobrzeg (online),
18 maja 2021 roku
The 7th Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Szczecin, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Tarnobrzeg (online),
18 May 2021


Książka streszczeń 2021.

Abstract book 2021.

VI Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin - Wrocław, 11 i 18 maja 2019 roku.


The 6th Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Szczecin - Wrocław, 11 and 18 May 2019


Książka streszczeń 2019.

Abstract book 2019.

V Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin - Wrocław, 14 i 19 maja 2018 roku.


The 5th Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Szczecin - Wrocław, 14 and 19 May 2018


Książeczka streszczeń 2018.
Abstract book 2018.

IV Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Wrocław - Szczecin, 5 i 24 kwietnia 2017 roku.


The 4th Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Wrocław - Szczecin, 5 and 24 April 2017


Książeczka streszczeń 2017.
Abstract book 2017.

III Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Wrocław - Szczecin, 14 i 16 maja 2016 roku.


The 3rd Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Wrocław – Szczecin, 14 and 16 May 2016
Program konferencji wraz ze streszczeniami.
The conference program with abstracts.

II Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku.


Przebieg konferencji opisano w artykule pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”
a treści wystąpień przedstawiono w książeczce pt. „II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku”:


Skoczylas M.M., Rudnicki J., Ślęzak R.: II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”,
Szczecin – Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiad Lek. 2015:68(3)2:421-422.


II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015.
ISBN 978-83-942024-1-5.


The 2nd Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku.


The course of the conference is described in the article ‘Rare diseases not only in the curriculum’
and the content of the speeches is presented in the bilingual book entitled ‘The second Conference
≪Rare diseases not only in the curriculum≫. Szczecin – Wrocław, 26 and 30 May 2015’:


Skoczylas M.M., Rudnicki J., Ślęzak R.: II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”,
Szczecin – Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiad Lek. 2015:68(3)2:421-422.


II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015.
ISBN 978-83-942024-1-5.


Konferencja
„ Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania ”,
Szczecin, 12 maja 2014 roku.


Relacja z konferencji została zamieszczona w artykule pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”
opublikowanym w czasopiśmie „Wiadomości Lekarskie”
a streszczenia w książeczce pt. „Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin, 12 maja 2014 roku
Skoczylas M.M.: Konferencja pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie.
Wiad Lek. 2014;4(67):569-570.


Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014.
ISBN 978-83-7518-676-5.


The Conference
‘Rare diseases not only in the curriculum’
Szczecin, 12 May 2014


The report from the conference is included in the article ‘The Conference ŤRare diseases not only in the curriculumť in Szczecin’
and the content of the speeches is presented in the bilingual book entitled ‘The Conference ≪Rare diseases not only in the curriculum≫.
Szczecin, 12 May 2014’:


Skoczylas M.M.: Konferencja pt. „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie.
Wiad Lek. 2014;4(67):569-570.


Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”.
Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014.
ISBN 978-83-7518-676-5.Konferencja popularno-naukowa
„ Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza ”
Skotniki, 13 lipca 2018 roku


Konferencja popularno-naukowa „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza”
odbyła się we wsi Skotniki nad rzeką Pilicą (gmina Aleksandrów, powiat piotrkowski). Położenie Skotnik wyznacza centralną część
Nadpilicza Środkowego, którego walory przyrodnicze i kulturowe przedstawiono w dyskusji nad możliwościami rozwoju ruchu turystycznego
w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego.
Szafiński W. Konferencja Ogólnopolska „Potencjał Turystyczny Środkowego Nadpilicza”,
spływ i wycieczka krajoznawcza,
http://www.gmina-aleksandrow.pl/news,672,konferencja-ogolnopolska-potencjal-turystyczny-srodkowego-nadpilicza-splyw-i-wycieczka-krajoznawcza.html

Część dyskusji prowadzonej na konferencji skotnickiej została rozwinięta w wystąpieniu ustnym pt.
„Postacie i wydarzenia z historii medycyny Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna,
Przedborza i Gorzkowic dla rozwoju turystyki poznawczej - refleksje po konferencji
«Potencjał turystyczny środkowego Nadpilicza» w Skotnikach” na XXV Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych w Poznaniu:


Skoczylas M.M., Szafiński W., Szafińska G. Postacie i wydarzenia z historii medycyny Piotrkowa Trybunalskiego,
Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Przedborza i Gorzkowic dla rozwoju
turystyki poznawczej - refleksje po konferencji "Potencjał turystyczny środkowego Nadpilicza" w Skotnikach.
W: Dziedzictwo przeszłości w medycynie współczesnej. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych,
Poznań, 10-11 października 2019 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,
2019, s. 35


oraz w rozdziale „Historia medycyny a potencjał turystyczny Nadpilicza Środkowego”
monografii pt. „Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki”:


Skoczylas M.M. Historia medycyny a potencjał turystyczny Nadpilicza Środkowego.
W: Magowska A., Pękacka-Falkowska K, Owecki M. (#cc8800.), Wybrane problemy historii medycyny.
W kręgu epistemologii i praktyki. Poznań: Kontekst, 2020, s. 53-75.
p-ISBN: 978-83-65275-95-0
(rozdział jest częścią zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej; dostępny w:

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/582738/edition/494402).

Translate »