Pełna nazwa: "Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika" (NIE "im. M. Kopernika")

Nazwa skrócona: "PTP im. Kopernika"
( NIE "PTP", bo PTP to skrót Polskiego Towarzystwa  Parazytologicznego)

Nazwa angielska:"Polish Copernicus Society of Naturalists"

Statutowa siedziba: Kraków

Adres Towarzystwa: ul. Gronostajowa 9 30-387 Kraków

Korespondencja: 
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

Korespondencja z Prezesem Zarządu Głównego:
 Prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Prezes ZG PTP im. Kopernika 
Instytut Zoologii UJ ul. Gronostajowa 9  30-387 Kraków

NIP: 521-012-29-18
REGON:  000810437

Nr KRS: 0000092796 (Organizacja Pożytku Publicznego)

Bank: SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, XXI Oddział Kraków

Nr rachunku:  81 1500 1142 1220 6033 9745 0000

Data założenia: 17.01.1875

Założyciele:
Profesorowie:
Feliks (Szczęsny) Kreutz,
Bronisław Radziszewski,
Emil Godlewski sen.,
Eugeniusz Janota,
Marceli Nencki,
Marian Łomnicki,
Józef Rostafiński oraz
Szymon Syrski

Translate »