Oddział Krakowski PTP im. Kopernika 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 9

Prezes: dr hab. Stanisław Knutelski, e-mail: s.knutelski@uj.edu.pl
Vice Prezes:  dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Sekretarz Oddziału:  dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ
Skarbnik Oddziału:  dr Patrycja Kurowska
  Członek: prof. dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

Oddział Łódzki PTP im. Kopernika - zamknięty

Oddział Wrocławski PTP im. Kopernika - zamknięty

Oddział Szczeciński PTP im. Kopernika    STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU
Prezes:  dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes@e-post.pl
Z-ca Prezesa:  dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, e-mail: monika.rajkowska@zut.edu.pl
Sekretarz:  dr n. med. Ewa Siwiec, e-mail: ewa.siwiec@o2.pl
Skarbnik:  mgr inż. Małgorzata Majewska, e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
  dr hab. Mirosława Chwil, e-mail:
miroslawa.chwil@up.lublin.pl
Sekretarz:  dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni , e-mail: renata.matraszek@up.lublin.pl
Skarbnik:  dr hab. Anna Kasprzyk, e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl
 
Oddział Rzeszowski PTP im. Kopernika
Prezes:  prof. dr hab. Joanna Kostecka, e-mail: jkosteck@ur.edu.pl
Z-ca Prezesa:  dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR, e-mail: willow@ur.edu.pl
Sekretarz:  dr Mariola Garczyńska, e-mail: mgar@ur.edu.pl
Skarbnik:  dr Grzegorz Pączka, e-mail: grzegp@ur.edu.pl
 

Translate »