Fotografia z archiwalnego numeru "Wszechświata" rok 1883, tom 2, nr.19 - pierwsza kolej elektryczna.Zarząd Główny PTP im. Kopernika
ze smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Pana Janusza Baryły
długoletniego członka Sekcji Speleologicznej i Honorowego Członka
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.