POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA
                                z a p r a s z a   n a
             Wykład
p.t. „COVID-19 i szczepienia - aktualności”
który wygłosi prof. dr hab. Barbara Płytycz
(em. prof. Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ)

we  w t o r e k , 11 stycznia 2022 r., o godzinie 1815

w formie zdalnej przez platformę MsTeams
Wstęp wolny, goście mile widziani
Więcej informacji o odczytach i wycieczkach na stronie www.ptpk.org
zdjęcie w tle pochodzi z archiwalnego numeru "Wszechświata" 1888r., tom 7, nr. 4