flagaangli flagapolski

Polskie Towarzystwo Przyrodników im.Kopernika
istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce.
PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach.
Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych) czasopism:
„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” (od 1876 r.) oraz
„Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” (od 1882 r.).

W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

Jak zostać członkiem PTP im. Kopernika ?. - szczegóły tutaj

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na naszą działalność każdy może przekazać 1% swojego podatku (jak to zrobić? - szczegóły tutaj).

Dane dotyczęce konta PTP im. Kopernika:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, XXI Oddział Kraków,
nr konta: 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000Pismo przyrodnicze Wszechświat znalazło się w gronie finalistów konkursu „Popularyzator Nauki 2021” organizowanego przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gratulujemy!


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 18 listopada 2021 r., zmarł Prof. dr hab. Wiesław Stawiński.
Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Dydaktyki Biologii w Instytucie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od 1950 r. należał do Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Profesor zainicjował powstanie Sekcji Dydaktyki Biologii i był jej przewodniczącym w latach 1970-2007.
Z jego inicjatywy organizowano Seminaria Dydaktyki Biologii oraz Konferencje Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych, które stały się miejscem wymiany doświadczeń i dyskusji nad problemami związanymi z kształceniem na różnych szczeblach oraz integracji dydaktyków przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Idea organizowania przez Sekcję Dydaktyki Biologii konferencji jest kontynuowana.
Prof. dr hab. Wiesław Stawiński został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i godnością honorowego członka Towarzystwa.
Za swoje zasługi był doceniany i uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi m.in Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Orderem Treviranusa, Złotą Odznaką Olimpiady Biologicznej. Prof. dr hab. Wiesław Stawiński wykształcił wielu nauczycieli i dydaktyków biologii, stworzył szkołę dydaktyki biologii, był promotorem kilkudziesięciu prac doktorskich.
Profesor był dla nas autorytetem w dziedzinie dydaktyki biologii, głosem doradczym w podejmowaniu działań badawczych. Stanowił dla nas wzór pracowitości, systematyczności, sprawiedliwości, odpowiedzialności. Przekazał nam potrzebę stałego dokształcania się, rozwoju i dążenia do podnoszenia efektywności działań dydaktycznych.
Profesor W. Stawiński interesował się losem swoich pracowników, doktorantów, zawsze z życzliwym słowem i wsparciem.ARCHIWUM

W archiwum zanjdują się wpisy zdjęte ze strony głównej jako przedawnione.


Miasto KrakówTydzień mózgu

Odczyty

PPP